www.alemlererahmet.com

O Alemlere Rahmet Alemler Ona Hasret

Canlılar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselam'ın ruhu yaratıldı.

Hak teâlâ (Sen Olmasaydın Alemleri Yaratmazdım) buyurdu.

Tevrat, İncil ve Zebur’da övülüp müjdelenmiştir.

Âmine validemiz ona hamile olunca, bütün putlar yüzüstü devrildi.

Bütün şeytanlar ve sihir yapan büyücüler âciz kalıp, işlerini yapamaz oldular.

Doğunca da bütün putlar yıkıldı.

Doğduğu gece, Kisra’nın sarayındaki 14 burç yıkıldı.

Mecusilerin bin yıldan beri yanan ateşi söndü.

O Doğduğu gece

Bir yıldız doğdu, Gök kubbeden salkım salkım yıldızlar döküldü, Save gölünün suyu kurudu.

Safiye Hatun anlatır:

Doğduğu gece 6 alamet gördüm:

1 - Doğar doğmaz secde etti.

2 - Başını kaldırıp “La ilahe illallah inni Resulullah” dedi.

3 - Her taraf aydınlandı.

4 - Yıkayacaktım! biz Onu yıkadık diye bir ses işittim.

5 - Göbeği kesilmiş ve sünnet edilmiş gördüm.

6 - Sırtında nübüvvet mührü vardı.

İki küreği ortasında “La ilahe illallah Muhammedün Resulullah” yazılı idi.

Çocuk iken, başı hizasında bir bulut gölge yapardı.

Ona salavat okumak âyet-i kerime ile bildirildi.

Kelime-i şehadette, ezanda, ikamette, namazdaki teşehhüd de, birçok dualarda ve Cennette Allahü teâlâ, Onun ismini kendi isminin yanına koymuştur.

Allahü teâlâ, Onu kendisine Habib [sevgili] yaptı, herkesten daha çok sevdi.

Kimseden bir şey öğrenmemiş iken, Allahü teâlâ Ona, her ilmi, her üstünlüğü verdi.

Her yerde her zaman mübarek kalbi hep Allahü teâlâ ile idi.

Allahü teâlâ, bütün peygamberlere (Ya Âdem, ya Musa, ya İsa) diyerek ismi ile hitap ederken, Ona (Ya eyyühennebiyyu, ya eyyüherresul) diye özel hitap ediyor.

Namazda otururken, (Esselamü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi) okuyarak, Ona selam vermek emrolundu. Namazda, başka bir Peygambere böyle söylemek caiz olmadı.

Her peygamber kendi milletine, o ise her millete gönderilmiştir.

Her peygamber, iftiralara kendisi cevap verdi, fakat ona yapılan iftiralara Allahü teâlâ cevap verdi.

İsmi ile çağırmak, yanında yüksek sesle konuşmak haram idi.

Hz. Cebrail 24 bin kere geldi. Başka Peygamberlere çok az geldi.

Önünden gördüğü gibi, arkasından da görürdü.

Mübarek teri, gül gibi güzel kokardı.

Uzun kimselerin yanında iken, onlardan yüksek görünürdü.

Güneş ve Ay ışığında gölgesi yere düşmezdi.

Üstüne sinek ve başka hiçbir böcek konmazdı.

Çamaşırları, ne kadar çok giyse de hiç kirlenmezdi.

Taş üstüne basınca, izi kalır, kum üstünde iz bırakmazdı.

Sözü çok vecizdi. Az kelime ile çok şey anlatırdı.

Eshabının hepsi, peygamberler hariç, bütün insanlardan üstündür.

Onun ümmeti de bütün ümmetlerin en üstünüdür.

Onu ve ehl-i beytini sevmek farzdır.

Kabrinin toprağı, her yerden ve Kâbe’den daha kıymetlidir.