Ana Menü
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MÜBAREK HAYATI
Peygamberlerin En Üstünü PEYGAMBERLERİN EN ÜSTÜNÜ

Peygamber efendimiz, Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Her şey O’nun hürmetine yaratıldı. O, Allahü teâlânın resûlü, son peygamberidir.

 

Mübarek Soyu MÜBAREK SOYU

Muhammed aleyhisselâmın nûru, Âdem aleyhisselâmdan itibâren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek gelmiştir.
 

Peygamberimiz (sav)'in Doğumu PEYGAMBERİMİZ (S.A.V)'İN DOĞUMU

Muhammed aleyhisselâm Hicret’ten 53 sene evvel Rebîulevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’nin Haşimoğulları mahallesinde, Safâ Tepesi yakınında bir evde doğdu.
 

Peygamberimiz (s.a.v)'in İsimleri ve Künyeleri PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) İSİMLERİ VE KÜNYELERİ

Peygamber efendimizin en çok söylenilen ismi “Muhammed”dir. Kur’ân-ı kerîm’de Muhammed ve Ahmed isminden başka, Resûl, Nebî, Şâhid, Beşîr, Nezîr, Mübeşşir, Münzîr, Dâ’i-i ilallah, Sirâcen Münîr, Raûf, Rahîm, Musaddık, Müzekkir, Müdessir, Abdullah, Kerîm, Hak, Mübîn, Nûr, Hâtemün-Nebiyyîn, Rahmet, Ni’met, Hâdi, Tâhâ, Yâsîn... diye anılmıştır.
 

Peygamberimiz (s.a.v)'in Çocukluğu PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) ÇOCUKLUĞU

Sevgili Peygamberimiz doğduktan sonra dokuz gün kadar annesi Âmine Hâtun tarafından emzirildi. Sonra Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe Hâtun onu günlerce emzirdi. 
 

Peygamberimiz (s.a.v)'in Gençliği PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) GENÇLİĞİ

Her bakımdan insanların en üstünü olan Muhammed aleyhisselâm, daha gençliğinde Mekke halkı arasında, çok sevilmiştir.
 

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) EVLENMESİ

Muhammed aleyhisselâm yirmi beş yaşındayken ilk olarak hazret-i Hatice ile evlendi.
 

Peygamberimiz (s.a.v)'in Peygamberliği PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) PEYGAMBERLİĞİ

Muhammed aleyhisselâm daha otuz yedi yaşında iken gâibden “Yâ Muhammed” diye nidâ olunduğunu duyardı.
 

Mekke Devri MEKKE DEVRİ

Muhammed aleyhisselâm vahyin bir müddet kesilmesinden sonra yine Hira Dağına çıkmıştı. Dağdan aşağı inerken bir ses duydu.
 

Medine Devri MEDİNE DEVRİ

Muhammed aleyhisselâmın ve Eshâb-ı kirâmın Medîne’ye hicretiyle Müslümanlar için yeni bir devir başlamış oldu.
 

Veda Haccı VEDA HACCI

Hicretin onuncu senesinde Sevgili Peygamberimiz hac için hazırlanıp, Medîne’deki Müslümanların da hazırlanmalarını emir buyurdu. Medîne dışında bulunan Müslümanlara da haber gönderdi. Bu haber üzerine binlerce Müslüman Medîne’de toplandı.
 

Peygamberimiz (s.a.v)'in Vefatı VEFATI

Peygamberimiz Vedâ Haccında Mina’da bulunduğu sırada; en son nâzil olan Nasr sûresi indiğinde Peygamber efendimiz kızı hazret-i Fâtımâ’yı çağırıp; “Bana kendi vefâtım haber verildi.” buyurdu.
 

* Bu bölümdeki yazılar Dinimizİslam.Com'dan Alınmıştır.