Ana Menü

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN İSİMLERİ

MUHAMMED (S.A.V)


Bir çok defalar Hamd'u Sena Olunmuş, Tekrar Tekrar Övülmüş

AHMED

En Çok Övülmüş

MAHMUD

Övülen

MUSTAFA

Çok Arınmış

ABDULLAH

Allah'ın Kulu

ÂBİD

Kulluk Eden, İbadet Eden

ÂDİL

Adaletli

AHSEN

En Güzel

ALÎ

Çok Yüce

ÂLİM

Bilgin, Bilen

ALLÂME

Çok Bilen

ÂMİL

İşleyici, İş ve Aksiyon Sahibi

AZİZ

Çok Yüce, Çok Şerefli Olan

BEŞİR

Müjdeleyici

BURHAN

Sağlam Delil

CEBBÂR

Kahredici, Gâlip

CEVÂD

Cömert

ECVED

En İyi, En Cömert

EKREM

En Şerefli

EMİN

Doğru ve Güvenilir Kimse

FADLULLAH

Allah-ü Teâlâ'nın İhsanı, Fazlına Ulaşan

FÂRUK

Hakkı ve Bâtılı Ayıran

FETTÂH

Yoldaki Engelleri Kaldıran

GÂLİP

Hâkim ve Üstün Olan

GANÎ

Zengin

HABİB

Sevgili, Çok Sevilen

HÂDİ

Doğru Yola Götüren

HÂFIZ

Muhafaza Edici

HALÎL

Dost

HALÎM

Yumuşak Huylu

HÂLİS

Saf, Temiz

HÂMİD

Hamd Edici, Övücü

HAMMÂD

Çok Hamd Eden

HANÎF

Hakikate sımsıkı sarılan

KAMER

Ay

KAYYİM

Görüp, Gözeten

KERÎM

Çok Cömert, Çok Şerefli

MÂCİD

Yüce ve Şerefli

MANSÛR

Zafere Kavuşturulmuş

MASÛM

Suçsuz, Günahsız

MEDENÎ

Şehirli, Bilgili ve Görgülü

MEHDÎ

Hidayet eden, Doğru Yola Erdiren

MEKKÎ

Mekkeli

MERHÛM

Rahmetle Bezenmiş

MES'ÛD

Mutlu

METÎN

Çok Sağlam ve Güçlü

MUALLİM

Öğretici

MUKTEDÂ

Peşinden Gidilen

MÜBÂREK

Uğurlu, Hayırlı, Bereketli

MÜCTEBÂ

Seçilmiş

MÜKERREM

Şerefli, Yüce

MÜKTEFÎ

İktifâ Eden, Yetinen

MÜNÎR

Nurlandıran, Aydınlatan

MÜRSEL

Elçilikle Görevlendirilmiş

MÜRTEZÂ

Beğenilmiş, Seçilmiş

MUSLİH

Islah Edici, Düzene Koyucu

MÜSTAKÎM

Doğru Yolda Olan

MUTÎ

Hakka İtaat Eden

MU'TÎ

Veren İhsan Eden

MUZAFFER

Zafer Kazanan, Üstün Olan

MÜŞÂVİR

Kendisine Danışılan

NAKÎ

Çok Temiz

NAKÎB

Halkın İyisi, Kavmin En Seçkini

NÂSİH

Öğüt Veren

NÂTIK

Konuşan, Nutuk Veren

NEBÎ

Peygamber

NECİYULLAH

Allah'ın Sırdaşı

NECM(İ)

Yıldız

NESÎB

Asil, Temiz Soydan Gelen

NEZÎR

Uyarıcı, Korkutucu

NİMET

İyilik, Dirilik ve Mutluluk

NÛR

Işık, Aydınlık

RÂFİ

Yükselten

RÂGIB

Rağbet Eden, İsteyen

RAHÎM

Müminleri Çok Seven

RÂZÎ

Kabul Eden, Hoşnut Olan

RESÛL

Elçi

REŞÎD

Akıllı, Olgun, İyi Yola Götürücü

SAÎD

Mutlu

SÂBİR

Sabreden, Güçlüklere Dayanan

SÂDULLAH

Allah'ın Mübârek Kulu

SÂDIK

Doğru Olan, Gerçekçi

SAFFET

Arınmış, Seçkin Kişi

SÂHİB

Mâlik, Arkadaş, Sohbet Edici

SÂLİH

İyi ve Güzel Huylu

SELÂM

Noksan ve Ayıptan Emin Olan

SEYFULLAH

Allah'ın Kılıcı

SEYYİD

Efendi

ŞÂFİ

Şefaat Edici

ŞÂKİR

Şükredici

TÂHÂ

Kur'ân-ı Kerîm'deki İsmi

TÂHİR

Çok Temiz

TAKÎ

Haramlardan Kaçınan

TAYYİB

Helal, Temiz, Güzel, Hoş

VAFÎ

Sözünde Duran, Sözünün Eri

VÂİZ

Nasihat Eden

VÂSIL

Kulu Rabbi'ne Kavuşturan

YÂSİN

Kur'ân-ı Kerîm'deki İsmi, Gerçek İnsan, İnsan-ı Kâmil

ZÂHİD

Mâsivadan Yüz Çeviren

ZÂKİR

Allah'ı Çok Anan

Sitemizden alıntı yaptığınızda lütfen kaynak olarak belirtiniz.

Okunma Sayısı : 3114 Geri Dön
Paylaş :